Roller i organisationen

På WAP finns det flera olika tjänster som har med den operativa verksamheten att göra. Här presenteras några av de tjänster som finns i företaget och vilka huvudsakliga arbetsuppgifter man har i respektive tjänst. Arbetsbeskrivningarna utvecklas ständigt och varierar mellan olika anläggningar beroende på hur anläggningen och kundefterfrågan ser ut. 

Hallpersonal

Som hallpersonal arbetar man med helheten av driften i anläggningen och jobbar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse. Kundservice är alltid prioriterat, men hallpersonalen har också ansvar för försäljning av medlemskap, försäljning i shopen, genomföra aktiviteter, genomföra evenemang samt arbeta för att våra kunder återkommer snart igen. 

Övriga arbetsuppgifter är:

 • Underhåll av lokalerna 
 • Banvård 
 • Reception, växeltelefon 
 • Bokningar av konferens 
 • Förbereda event/evenemang

Det övergripande målet är att lämna kunderna med en längtan att återkomma till hallen. Bland annat på grund av kundservice, kvalitet i hallen och bemötande från hallpersonalen.  


Tränare

Tränarens främsta uppgift är att driva träningar, aktiviteter och event som säkerställer en tränarverksamhet med hög kvalitet och kundnöjdhet. Att vara tränare innebär ett visst antal timmar som tränare på banan samt vidare att planera, utvärdera och utveckla träningsverksamheten. 

Övergripande arbetsuppgifter:

 • Planera och förbereda träningar.
 • Hålla i grupp- och privatträning samt administrering.
 • Tillsammans med WAP Padel club, samarbeta och stötta klubben och dess verksamhet. 
 • Planering, uppföljning och utveckling av träningsverksamheten och dess mål.
 • Leda, coacha och utveckla andra tränare.
 • Tillsammans med hallansvarig knyta partnerskap med företag där man kan erbjuda kundvärde i hallen och inför olika evenemang. 

Hallansvarig

Som hallansvarig har du övergripande ansvar över anläggningen och ett nära samarbete med andra hallansvariga i regionen. Som hallansvarig arbetar man för att säkerställa bästa möjliga helhetsupplevelse i hallen. Hallansvariga arbetar med den dagliga driften och med stort fokus på att skapa upplevelser som gör att kunderna väljer att spela hos oss. 

Övergripande arbetsuppgifter: 

 • Ansvar över den dagliga driften utifrån uppsatta mål gällande aktiviteter, rutiner, arbetsflöden, effektivitet och service. 
 • Utveckling och uppföljning av verksamhetsplan och mål tillsammans med regionsansansvarig.
 • Personalansvar, med ansvar för att leda och utveckla sitt team samt att bemanna anläggningen.
 • Sälja partnerskap, säkerställa kundvård och att partnervärdet efterlevs enligt avtal. 
 • Tillsammans med närmsta chef planera, följa upp och utveckla verksamheten och dess mål. 
 • Kontinuerligt arbeta för att budgeten följs, nyckeltal och beläggningen.  

Regionansvarig

Som regionansvarig har du det övergripande ansvaret för regionens anläggningar. En av de främsta arbetsuppgifterna är att utveckla affären och med snabba actions följa upp arbetet och resultaten på respektive anläggning. I rollen har man ett nära samarbete med övriga regionansvariga och våra representanter i ledningsgruppen. 

Övergripande arbetsuppgifter:

 • Resultat och budgetansvar på respektive anläggning.
 • Analysera, följa upp och rapportera hur verksamheterna går.
 • Arbeta för att öka beläggningen på alla anläggningar i regionen.
 • Ansvar för att stötta hallansvariga i sitt ledarskap för teamet i anläggningen.  
 • Utveckla arbetssätt som stärker vårt erbjudande kring partnerskap och försäljning av produkter.  

Huvudkontoret – WAP Holding

På huvudkontoret i Örebro finns även WAP Holding, en organisation med flertalet funktioner som arbetar övergripande för att stötta alla hallar runt om i Sverige. Där finns funktioner som marknad, personal, ekonomi, försäljning, inköp, byggprojektledare och sportutvecklingsteam.  Holdingfunktionerna är ett nära stöd till alla chefer som vidare ansvarar över det viktigaste vi har. Driften i hallarna. På Holdingbolaget arbetar man dedikerat med att hela tiden utveckla bolaget utifrån i respektive funktion. Detta för att hela tiden säkerställa att WAP är i framkant i en bransch som befinner sig i snabb förändring.