WAP | Läs om oss

We are Padel

We Are Padel We Are Padel startade 2017 i Örebro, då under namnet ”Örebro Padelcenter”. Sedan dess har företaget bytt namn till We Are Padel och finns nu representerade med över 100 anställda
på ett 30-tal anläggningar runt om i Sverige

 Tillväxtresan har skett genom att projektera, bygga och
starta upp egna hallar samt genom förvärv av redan befintliga verksamheter. We Are Padels
verksamhet drivs utifrån de tre värdeorden; gemenskap, engagemang och stolthet. Med detta som
grund skall anläggningarna vara positiva mötesplatser där alla trivs och mår bra, oavsett nivå, ålder
eller kön.

Välkommen in till någon av våra anläggningar!

Vi som jobbar på WAP Holding

calvin anderson

Head of Nordics & Interim CEO Sweden

Oscar Fagerström

Vice CEO

Sara Lihagen

People & culture manager

Matilda Börjesson 

 FINANCIAL MANAGER

Fanny Schulstad

marketing director

hanna josufsson

People & Culture

Daniel Dios

Education manager

Johanna hansson

operation manager

emmie ekdahl

Project manager she plays