WAP | Läs om oss

We are Padel

We Are Padel We Are Padel startade 2017 i Örebro, då under namnet ”Örebro Padelcenter”. Sedan dess har företaget bytt namn till We Are Padel och finns nu representerade med över 300 anställda
på ett 80-tal anläggningar runt om i Sverige

 Tillväxtresan har skett genom att projektera, bygga och
starta upp egna hallar samt genom förvärv av redan befintliga verksamheter. We Are Padels
verksamhet drivs utifrån de tre värdeorden; gemenskap, engagemang och stolthet. Med detta som
grund skall anläggningarna vara positiva mötesplatser där alla trivs och mår bra, oavsett nivå, ålder
eller kön.

Välkommen in till någon av våra anläggningar!

Vi som jobbar på WAP Holding

Christoffer Lilja

CEo

Oscar Fagerström

Vice CEO

Johnny Olofsson

Purchasing & Sales Manager

Mathias Holmstedt

Project manager constructions

Fanny Schulstad

marketing director

Sara Lihagen

People & culture manager

Suzanne Karlsson

National club manager

Mikael LINDqvist

Utilization manager

jakob nihlwing

Graphic design & Social media Coordinator

Daniel Dios

Education manager

emmie ekdahl

Project manager she plays

cecilia bergenfelt

Marketing coordinator

Linnéa bång

event manager

Matilda Börjesson 

financial manager

hanna josufsson

People & Culture

SAndra ericsson

administrator